ORGANINĖS-MINERALINĖS UNIVERSALIOS TRĄŠOS 800 ml

541344811008

Linija: DCM
ORGANINĖS-MINERALINĖS UNIVERSALIOS TRĄŠOS 800 ml Padidinti

ORGANINĖS-MINERALINĖS UNIVERSALIOS TRĄŠOS 800 ml

541344811008

Linija: DCM
Kur galiu įsigyti?

Artimiausios parduotuvės

No products
Šiuo metu šio produkto parduotuvėse nėra.

Paskirtis: skystos bechlorės organinės-mineralinės kompleksinės trąšos, skirtos gėlėms, lapiniams augalams, augalų daigams, pomidorams ir kitoms vaisinėms daržovėms, lauko daržovėms, bulvėms, prieskoniniams ir vaistiniams augalams tręšti.

Poveikis: trąšose esančios organinės-mineralinės medžiagos turi didelę teigiamą įtaką grunto biologinėms, fizinėms ir cheminėms ypatybėms. Jos žymiai pageriną dirvos struktūrą, didina humuso sluoksnį, pagyvina dirvožemio mikrobiologinį aktyvumą.  Tinkamai naudojant trąšas augalų daigai ir svogūnėliai, jauni ar persodinti augalai  geriau prigyja ir įsišaknija, paspartėja jų  branda, Trąšos spartina, gausina ir sodrina žydėjimą, teigiamai veikia žiedpumpurinių užuomazgų (žiedynų) formavimąsi, pagyvina ir paryškina žiedų spalvą.. Augalai apsaugomi nuo lapų chlorozės ir kitų fiziologinių ligų. Jie  tampa atsparesni neigiamiems aplinkos veiksniams, galimam mechaniniam poveikiui ir pažeidimams. 

Tręšimo rekomendacijos: prieš naudojimą suplakti. Tręšti kas 7-14 dienų.

Trąšų norma: kambariniai augalai, pomidorų ir daržovių daigai,  lapinės ir ankštinės daržovės, prieskoniniai ir vaistiniai augalai -  5-10 ml/l;  pomidorai, kitos vaisinės, šakniagumbinės,  šakniavaisinės, kopūstinės daržovės, bulvės - 10-15 ml/l.

Trąšų tipas: skystos organinės-mineralinės kompleksinės trąšos  NPK 6-6-7 su boru, variu, geležimi, manganu, molibdenu, cinku (B, Cu, Fe, Mn,Mo,Zn).

Sudėtis: suminis azotas (N) - 6% (amidinis azotas (N-NH2) - 4%, organinis azotas Norganic - 2%); fosforo pentoksidas (P2O5) - 6% (tirpus vandenyje fosforo pentoksidas (P2O5) - 6%); kalio oksidas (K2O) - 7% (tirpus vandenyje kalio oksidas (K2O) - 7%); boras (B) - 0,01%; varis (Cu) - 0,003%*; geležis (Fe) - 0,03%**; manganas (Mn) - 0,015%*; molibdenas (Mo) - 0,001%; cinkas (Zn) - 0,005%*.  (*- EDTA chelatas). (**- EDDHA chelatas). Visos mitybinės medžiagos tirpsta vandenyje. 

Atsargumo frazės: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje (P102).  Saugoti nuo drėgmės ir saulės šviesos (P232+P410). Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas su muilu (P264). Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėt apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones (P280). PATEKUS Į AKIS: plauti tekančiu vandeniu kelias minutes; jeigu akių dirginimas nepraeina kreiptis į gydytoją (P305+ P337+P313). PATEKUS ANT ODOS: nuplauti vandeniu/čiurkšle (P302+P353). PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją (P301+P312). Laikyti temperatūroje nuo +5 iki +25oC. Laikyti sausoje,  gerai vėdinamoje vietoje  (P402+P403). Esant fiziniams pokyčiams, trąšų mitybinių medžiagų ypatybės nesikeičia. Laikant trąšas sausai ir apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių, naudojimo laikas neribotas.

Masė (neto) -  880 ml/1056 g