IŠSKIRTINIO KLIENTO KORTELĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1.   NAUDOJIMASIS IŠSKIRTINIO KLIENTO KORTELE

1.1. „Žalia stotelė" bei „Žaliasis centras" išskirtinio kliento kortelė yra UAB agrofirmos „Sėklos" nuosavybė, kuria gali naudotis tas asmuo, kuriam kortelė buvo išduota.

1.2. Vienas asmuo gali turėti tik vieną kortelę.

1.3. Kortelė yra išduodama nemokamai, užpildžius anketą  ir ją palikus bet kurioje parduotuvėje „Žaliasis centras" arba „Žalia stotelė".

1.4. Kortelė suteikia teisia naudotis 10% kortelės nuolaida visose parduotuvėse „Žalia stotelė“ bei „Žaliasis centras“.

1.5. Kortelę reikia pateikti kasoje prieš pradedant skanuoti prekes.

1.6. Nuolaidos yra taikomos tik pateikus kortelę.

1.7. Kortelės nuolaida yra netaikoma perkant akcijose dalyvaujančias ar nukainotas prekes.

2. KORTELĖS TURĖTOJO ATSAKOMYBĖ

Kortelės turėtojas įsipareigoja praradęs kortelę pranešti UAB agrofirmai „Sėklos” apie prarastą kortelę el. paštuinfo@seklos.lt arba telefonu 8-5 270 9020 (I-V 8:00-17:00). UAB agrofirma „Sėklos"remdamasi šiuo pranešimu prarastą kortelę paskelbs negaliojančia.

3. KORTELĖS GALIOJIMO LAIKAS IR JOS GALIOJIMO NUTRAUKIMAS

3.1. Kortelės galioja 5 metus nuo išdavimo.

3.2. UAB agrofirma „Sėklos" gali bet kada keisti kortelės galiojimo laiką, ją atšaukti ar keisti jos naudojimo sąlygas apie tai panešus kortelės turėtojui prieš dvi savaites anketoje nurodytu el. pašto adresu ir pakeitimus skelbdama www.seklos.lt.

4. PRIVATUMO POLITIKA

4.1. Kortelės turėtojas pateikia šiai lojalumo programai vykdyti ir administruoti reikalingus asmens duomenis: vardą ir el. pašto adresą.  Anketoje pateikti duomenys suvedami į duomenų bazę, o anketa sunaikinama.

4.2. Kortelės turėtojo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas) taip pat bus naudojami tam, kad informuoti apie kortelės turėtojui skirtus pasiūlymus, kurie yra neatsiejama šios programos dalis. Tampant kortelės turėtoju, asmuo sutinka ir neprieštarauja dėl tokio duomenų panaudojimo. Atsisakyti pasiūlymų ir kartu dalyvavimo programoje galima paspaudus nuorodą naujienlaiškio apačioje arba informavus apie atsisakymą info@seklos.lt

4.3. Pateiktus duomenis UAB Agrofirma „Sėklos” tvarkys 5 metus nuo užsiregistravimo programoje.

4.4. Kortelės turėtojo el. pašto adresą įmonė gali perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti naujienlaiškius. Kitais atvejais tretiesiems asmenims duomenys gali būti teikiami tik įstatymo nustatyta tvarka (pvz., teisėsaugos institucijoms).

4.5. Norime pabrėžti, kad pateikti duomenys yra saugūs. UAB Agrofirma “Sėklos” imasi reikiamų techninių ir organizacinių priemonių tam, kad užtikrintų pateiktų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, taip pat nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

4.6. Kortelės turėtojas turi teisę, susisiekti el. pašto adresu info@seklos.lt (valstybės nustatytu būdu patvirtinus asmens tapatybę), susipažinti su aukščiau nurodytu tikslu tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neišsamius, netikslus savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai, taip pat teisę perkelti asmens duomenis.

4.7. Kortelės turėtojas turėdamas nusiskundimų, gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visų pirma, visus klausimus sieksime išspręsti kartu.

5.  KITOS SALYGOS

5.1. Kortelės turėtojas, supranta ir neprieštarauja išskirtinio kliento kortelės naudojimo sąlygoms.