VAIZDO STEBĖJIMO PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

I.    ĮMONĖJE VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAI

1.   UAB Agrofirma „SĖKLOS“ įmonės teritorijoje ir patalpose vaizdo stebėjimas yra vykdomas šiais tikslais ir apimtimi:

1.1.  siekiant objektyviai nustatyti incidentų, nesusipratimų tarp klientų bei tarp klientų ir darbuotojų priežastis ir aplinkybes;

1.2.  kaip prevencinė priemonė, siekiant išvengti galimų UAB Agrofirma „SĖKLOS“ bei klientų materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo;

1.3.  atsižvelgiant į tai, kad UAB Agrofirma „SĖKLOS“ nuomojamose patalpose yra įsikūrusios dvi įmonės, egzistuoja galimybė kitos įmonės darbuotojams patekti į UAB Agrofirma „SĖKLOS“ patalpų darbo zoną;

arba

atsižvelgiant į tai, kad UAB Agrofirma „SĖKLOS“ patalpose nuolat būna klientų, egzistuoja tikimybė klientams patekti į patalpas, skirtas tik darbuotojams bei į klientams neskirtas darbo zonas;

1.4.  siekiant objektyviai nustatyti nelaimingų atsitikimų su klientais bei darbuotojais priežastis ir aplinkybes bei profesinių ligų tyrimo atvejus;

1.5.  siekiant užtikrinti darbo tvarkos taisyklių įmonėje laikymąsi.

1.6.  vaizdo stebėjimas patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą nevykdomas.

 

II. INFORMAVIMAS VYKDANT VAIZDO STEBĖJIMĄ

2.Stebimos UAB Agrofirma „SĖKLOS“ priklausančios patalpos ir dalis teritorijos, šiuose padaliniuose:

-        Žalia stotelė parduotuvė Molėtų g.13, D.Riešė, Vilniaus r.;

-        Žalia stotelė parduotuvė Baltijos g. 2A, Kaunas;

-        Žalia stotelė parduotuvė H.Manto g. 90, Klaipėda.

3. Įvažiavimas į stebimą teritoriją bei patalpos, kurios vykdomas vaizdo stebėjimas, paženklintos įspėjamaisiais ženklais:

3.1.  apie vykdomą vaizdo stebėjimą;

3.2.  nurodančiais duomenų valdytojo juridinio asmens pavadinimą ir kodą bei kontaktinę informaciją - telefono ryšio numerį;

4. Darbuotojai, su įmonės patalpose vaizdo stebėjimo tvarkos aprašu supažindinami pasirašytinai.

5. Darbuotojai veda vaizdo peržiūrų registracijos žurnalą.

 

III. VAIZDO DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR PERŽIŪRA

6. Vaizdo įrašus galima peržiūrėti tik esant (arba turint įtarimų) darbo tvarkos taisyklių pažeidimams, nelaimingų atsitikimų su klientais ar darbuotojais atvejais ir materialinių vertybių praradimo, sugadinimo ar sunaikinimo atvejais, konfliktų (incidentų) tarp klientų bei tarp klientų ir darbuotojų atvejais.

7. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik UAB Agrofirma „SĖKLOS“ vadovo atskiru įsakymu kiekvienam konkrečiam atvejui paskirta įvykį tirianti komisija, kurios nariai kiekvieną kartą supažindinami su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoja jų laikytis.

8. Vaizdo įrašų, peržiūroje privalo dalyvauti ir darbuotojų atstovas.

 

IV. VAIZDO DUOMENŲ SAUGOJIMAS

9. Vaizdo duomenys saugomi elektroninėje laikmenoje 1 mėnesį.

10. Vaizdo duomenų saugumas yra užtikrinamas šiuolaikinėmis duomenų apsaugos priemonėmis.

11. Darbui su duomenimis naudojama sertifikuota programinė įranga.

12. Vaizdo duomenis tvarko tik tie UAB Agrofirma „SĖKLOS“ įgalioti asmenys kurie susipažinę su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoja jų laikytis.

13. Patalpos, kuriose yra tarnybinės stotys, rakinamos, raktas saugomas pas UAB Agrofirma „SĖKLOS“ generalinį direktorių.

 

 V. VAIZDO ĮRAŠŲ NAIKINIMO TVARKA

 14. Vaizdo duomenys elektroninėje laikmenoje po 1 mėnesio susinaikina automatiškai.